Dostosowanie Infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy

Dostosowanie Infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy

Projekty UE

Powiat Łobeski, informuję że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, realizuje projekt pn. „Dostosowanie Infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu łobeskiego” nr konkursu RPZP.09.09.00-IZ.00-32-0001/15 działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Całkowita wartość projektu - 1.600.000 zł

Kwota dofinansowania - 1.360.000 zł

Opis, cel i planowane efekty projektu:

Projekt zakłada realizację następujących działań:

  • Remont i przystosowanie obiektu szkoły na sale wykładowe i laboratoria
  • Budowa lekkiego pawilonu z przeznaczeniem na warsztatu „brudne” OZE,
  • Budowa platformy z urządzeniami szkoleniowymi na zewnątrz budynku (wiatrak
    i fotowoltaika),
  • Wyposażenie warsztatów w pomoce dydaktyczne i narzędzia,
  • Zagospodarowanie terenu przy szkole z budowa oświetlenia hybrydowego,

Celem głównym projektu jest unowocześnienie systemu edukacji zawodowej w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie, poprzez wprowadzenie kierunków kształcenia odpowiadających na zapotrzebowanie na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Pracownie zostaną wyposażone w sprzęt umożliwiający kształcenie na poziomie odpowiadającym aktualnym zaawansowaniu technologicznym w branży odnawialnych źródeł energii. Stanowiska warsztatowe, które powstaną i zostaną doposażone, będą wykorzystywane w procesie edukacji specjalistów OZE, na których zgłaszają zapotrzebowanie lokalni pracodawcy. Dzięki projektowi uczniowie uzyskają wykształcenie i kwalifikacje w pożądanym zawodzie.

Projekt sprzyjać będzie ograniczeniu wykluczenia społecznego mieszkańców powiatu łobeskiego, ograniczeniu bezrobocia- szczególnie wśród osób młodych, wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej. Efektem będzie również poprawa dostępu do wykwalifikowanych pracowników, a tym samym poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw.