Stypendia sportowe

Wniosek nagroda

Informuję, że nowy wzór wniosku o przyznanie nagrody będzie obowiązywać od dnia 2 stycznia 2018 r., zgodnie z przyjetą uchwałą Rady Powiatu w Łobzie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie okrślenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiaia oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Wniosek stypendium

Informuję, że nowy wzór wniosku o przyznanie stypendium będzie obowiązywać od dnia 2 stycznia 2018 r., zgodnie z przyjetą uchwałą Rady Powiatu w Łobzie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie okrślenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiaia oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.