Wzory wniosków do pobrania

Wzory wniosków do pobrania

Wzory pism dla umów zawartych od 25.12.2014 r.

 
Jeśli towar został zakupiony 25.12.2014 r. lub później to obowiązują nas nowe przepisy i powinniśmy korzystać ze wzorów pism zamieszczonych poniżej.

WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA.doc

WNIOSEK DO RZECZNIKA w załączniku