Turystyka konna

Turystyka konna

  • Pięć osób jedzie konno polną drogą
  1. Szlak konny "Świętoborzec (Łobez) - Bonin - Cianowo"- gmina Łobez, długość trasy: 11 km
    Część większego szlaku konnego Pojezierza Drawskiego. Rozpoczyna się on w Łobzie-Świętoborcu, a kończy w Białym Borze. Długość wynosi 186,4 km. Szlak łączy większość ośrodków konnych Pojezierza Drawskiego, zlokalizowanych w Łobzie, Boninie, Zagoździe, Starym Resku, Zajączkowie, Przybkówku, Strzeszynie, Miłobądzu, Stępniu i Białym Borze. Szlak przebiega przez północną część Drawskiego Parku Krajobrazowego. Przemierza niezwykle zróżnicowany polodowcowy obszar Pojezierza Drawskiego, nasycony wzniesieniami moreny czołowej, poprzecinanymi licznymi dolinami rzek, strumieni i jeziorami. Podąża mało uczęszczanymi gruntowymi drogami i ścieżkami, w pobliżu 25 jezior. Przecina nurty kilku rzek. Na szlaku znajduje się 5 miejsc postojowych wyposażonych w koniowiązy.

  2. Szlak konny - Mołdawin mała pętla (szlak niebieski) - gmina Resko, długość trasy: 4 km

  3. Szlak konny - Mołdawin duża pętla (szlak czerwony) - gmina Resko, długość trasy: 10 km
    Trasy szlaków konnych usytuowane w pobliżu miejscowości Mołdawin, gdzie znajduje się prywatne gospodarstwo agroturystyczne i stadnina koni. Przebiegają przez malownicze tereny leśno-polne z bogatą florą i fauną i nie kolidują z drogami publicznymi.