Historia

Krótka historia Powiatu Łobeskiego

Historia powiatu łobeskiego łączy się z rodem Borków. Ci założyciele lub właściciele miast Łobez, Resko i Węgorzyno, skuteczniej niż wcześniej zakony, skolonizowali teren nad Regą. W XVIII wieku oficjalnie powstały ziemskie powiaty szlachty pomorskiej: Borkische Kreis, a jego sąsiedztwie Ostenscher Kreis i Daberscher Kreis na pograniczu z Nowa Marchią (Brandenburgią). Pomorze po śmierci ostatniego księcia z rodu Gryfitów włączone zostało do Brandenburgii, a ta była współinicjatorem zjednoczonego Królestwa Prus.

 • Herb

Borkowie, Ostenowie i Dewitzowie z Dobrej w 1815 r., wraz z likwidacją przez władze pruskie pańszczyzny, podporządkowali się rozporządzeniom administracyjnym państwa. Powstał powiat Regenwalde (Reski), obejmujący jeszcze miasto Płoty i okolice (należące wcześniej do Ostenów). Nastąpiła korekta granic i likwidacja enklaw.

 • Położenie powiatu Łobeskiego na mapie województwa zachodnio-pomorskiego

Dopiero w latach 1954-58 odłączono od powiatu łobeskiego rejon płotowski, a powierzchnia zmniejszyła się do 949 km2. W takim kształcie dotrwał do 1975 r., gdy zlikwidowano ten poziom administracji.Łobez, budynek urzędu

Wprowadzona dnia 1 stycznia 1999 r. reforma administracji publicznej, polegająca na utworzeniu powiatów jako trzeciego szczebla administracji samorządowej, nie zakładała utworzenia powiatu łobeskiego. Pominięty na powiatowej mapie Polski, uaktywnił wszystkie siły społeczne gmin: Radowo Małe, Resko, Węgorzyno, Dobra oraz Łobez. Drogą zabiegów administracyjnych, samorządowych i posuwając się aż do protestów na torach, wywalczył sobie w 2002 r. prawo istnienia w kształcie przedstawionym na mapie.

 • Czarnobiałe zdjęcie przedstawiające Ratusz
 • Czarnobiałe zdjęcie przedstawiające Kościół
 • Czarnobiałe zdjęcie przedstawiające ruiny zamku w Dobrej
 • Czarnobiałe zdjęcie wykonane z lotu ptaka Dobra
 • Czarnobiałe zdjęcie przedstawiające Wzgórze Rolanda
 • Czarnobiałe zdjęcie przedstawiające Kościół
 • Czarnobiałe zdjęcie drzewo w tle budynek
 • Czarnobiałe zdjęcie przedstawiające Kościół - wnętrzne
 • Czarnobiałe zdjęcie przedstawiające budynek urzędu
 • Czarnobiałe zdjęcie wykonane z lotu ptaka Łobez w 1931 r.
 • Stara widokówka Resko
 • Czarnobiałe zdjęcie Resko panorama
 • Stara widokówka Węgorzyno
 • Czarnobiałe zdjęcie przedstawiające Węgorzyno

Powiat Łobeski na szlaku kupieckim

Środowisko geograficzne naszego terenu jest bardzo młode zważywszy na inne części Polski. Ukształtowało się ono 10 tys. lat temu, kiedy to ustąpiło ostatnie zlodowacenie. Temu to lodowcowi zawdzięczać możemy bardzo ciekawą i niezwykle piękną rzeźbę terenu. Fakt, iż tak późno wycofał się stąd lądolód sprawił, że tereny te zostały też późno zasiedlone.