Insygnia powiatu

Insygnia powiatu

Herb Powiatu Łobeskiego

 I. Wzór herbu Powiatu Łobeskiego

  • Herb Powiatu Łobeskiego

II. Opis herbu Powiatu Łobeskiego:

1. Pole tarczy Herbu Powiatu posiada stosunek wysokości do szerokości 100:80, w dolnej części w kształcie łuku. Tarcza jest podzielona na trzy części, stosunek części górnej do dolnej wynosi 30:70. W części górnej na niebieskim tle umieszczono pług w barwach żółtej i białej. Dolna część podzielona w pionie na dwie równe części, część prawa na żółtym tle umieszczone dwa czerwone wilki w żółtych koronach, w części lewej na czerwonym tle biały klucz. Pług symbolizuje prawo do podatków popłużnego i podymnego. Dwa czerwone wilki w żółtych koronach symbolizujące ród Borków, dawnych właścicieli tych terenów, natomiast biały klucz na czerwonym tle symbolizuje prawa do miasta


III. Umieszczanie herbu:

Herb Powiatu umieszcza się w budynkach stanowiących siedzibę Starostwa Powiatowego i jego jednostek organizacyjnych oraz w miejscach obrad Rady Powiatu, a także na jego środkach transportu.

IV. Symbolika herbu:

Powiat Łobeski przejmuje herb po herbie dawnych właścicieli Ziemi Łobeskiej – rodzie Borków. Tarcza herbu podzielona jest na trzy części. W części górnej na niebieskim tle umieszczono pług w barwach żółtej i białej, symbolizujący prawo do podatków popłużnego i podymnego. Dolna część podzielona w pionie na dwie równe części, część prawa na żółtym tle umieszczone dwa czerwone wilki w żółtych koronach symbolizujące ród Borków, dawnych właścicieli tych Ziem; w części lewej na czerwonym tle biały klucz, symbolizujący prawa do miasta.

FLAGA POWIATU ŁOBESKIEGO

I. Wzór flagi Powiatu Łobeskiego

  • Flaga Powiatu Łobeskiego

II. Budowa flagi Powiatu Łobeskiego:

Proporcje flagi wynoszą 5:8, wysokość pasów 2:1:2. Wysokośc herbu równa się 3/4 wysokości flagi, natomiast herb umieszczony jest w pionie na środku flagi, w poziomie: osią w 1/3 długości flagi od drzewca.

III. Umieszczanie flagi:

Flagę Powiatu Łobeskiego umieszcza się na budnkach lub przed budynkami będącymi siedzibami urzędowymi lub miejscem obrad organów powiatu i organów gmin położonych na terenie Powiatu Łobeskiego. W pomieszczeniach urzędowych, salach posiedzeń organów samorządowych, salach wykładowych i lekcyjnych znajdujących sie na terenie Powiatu Łobeskiego. Na budynkach lub przed budynkami będącymi siedzibami powiatowych jednostek organizacyjnych, na budynkach lub przed budynkami jednostek organizacyjncyh stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, na budynkach lub przed budynkami instytucji, przedsiebiorstw i organizacji społecznych w czasie uroczystości powiatowych, podczas uroczystości publicznych z udzioałem organów Powiatu oraz podczas uroczystości i imprez objętych Patronatem Starosty Łobeskiego.

Powstanie herbu Powiatu Łobeskiego w dwudziestoleciu międzywojennym

Wiązało się to z podjętymi w owym czasie pracami nad nową pruską ustawą o zarządzie gmin, w której zakazywano używania na pieczęciach urzędowych herbu państwowego oraz proponowano zastąpienie go własnymi herbami gmin. W prowincji pomorskiej już w 1927 roku Pomorski Sejmik Powiatowy, w ramach działań podjętych przez Sejmik Pruski, podjął decyzję o tworzeniu własnych herbów powiatów. Do grupy powiatów zamyślających wprowadzenie herbu przyłączył się także powiat reski z siedzibą w Łobzie.