Instytucje Kultury

Placówki kultury

  • Duży piętrowy budynek

Łobeski Dom Kultury

ul. Niepodległości 52
73-150 Łobez
tel. 91 397 45 71
e-mail: lobez-ldk@home.pl
www.lobez-ldk.home.pl

Dyrektor: Dariusz Ledzion

Łobeski Dom Kultury prowadzi zadania z zakresu działalności kulturalnej o charakterze ponadgminnym na terenie Powiatu Łobeskiego (na podstawie porozumienia zawartego między Burmistrzem Łobza a Zarządem Powiatu Łobeskiego).


 

Gminny Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym

72-314 Radowo Małe 5
tel. 91 561 84 24
e-mail: gok.radowomale@wp.pl

Profil na Facebooku

Dyrektor: Elżbieta Stawicka


 

  • Duży piętrowy budynek

Centrum Kultury w Resku

ul. Wojska Polskiego 16
72-315 Resko

tel. 91 39 51 338
e-mail: centrumkulturyresko@wp.pl
www.centrumkulturyresko.stronakultury.pl

Dyrektor: Jolanta Furman
Z-ca: Alicja Tichanów