Szkoły i placówki niepubliczne

Szkoły i placówki niepubliczne

 

Wykaz szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łobeskiego

Lp.

Nazwa szkoły lub placówki

Adres

Imię i nazwisko (nazwa) właściciela

Nr ewidencji

Uprawnienia publiczne

1.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. Drawska 6/19
73-150 Łobez

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego

EK.4321-26/2002

nie

2.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łobzie

ul. Browarna 13
73-150 Łobez

Zachodniopomorski Oddział Terenowy TPD

EK.4321-30/2002

nie

3.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Węgorzynie

ul. Rynek 1
73-155 Węgorzyno

Zachodniopomorski Oddział Terenowy TPD

EK.4321-31/2002

nie

4.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Radowie Wielkim

Radowo Wielkie 11
72-314 Radowo Małe

Aleksandra Paulina Klimaszewska
Radowo Małe 85/3
72-314 Radowo Małe

EK.4321-32/2003

nie

5.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łobzie

ul. Armii Krajowej 25
73-150 Łobez

Zygmunt Heland
Strzelewo 20
72-200 Nowogard

EK.4321-35/2004

TAK

EK.4321-10/04 z dnia 05.10.2004 r.

6.

Placówka Niepubliczna Kształcenia Ustawicznego Ligi Obrony Kraju w Łobzie

ul. Pocztowa 17A
73-150 Łobez

Mirosław Bąk Kierownik Ośrodka w Łobzie - Marta Buszyk

EK.4321-40.2007

nie

7.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr  1 w Radowie Wielkim

Radowo Wielkie 11
72-314 Radowo Małe

Aleksandra Paulina Klimaszewska
Radowo Małe 85/3
72-314 Radowo Małe

EK.4321-45/2008

TAK

EK.TM.4324-8/08 z dnia 06.03.2008 r.

8.

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łobzie

ul. Armii Krajowej 25
73-150 Łobez

Zygmunt Heland
Strzelewo 20
72-200 Nowogard

EK.4321-48/2009

nie

9.

Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia

ul. Armii Krajowej 25
73-150 Łobez

Zygmunt Heland
Strzelewo 20
72-200 Nowogard

EK.4330.51.2011

TAK

EK.4322.1.2011.TM z dnia 25.07.2011 r.

10.

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Siedlice 16a
73-155 Węgorzyno

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku
Radowo Wielkie 11
72-314 Radowo Małe

EK.4330.52.2012

TAK

EK.4322.1.2012.TM z dnia 25.07.2012 r.

11.

Zespół Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim

Radowo Wielkie 11
72-314 Radowo Małe

Aleksandra Paulina Klimaszewska
Radowo Małe 85/3
72-314 Radowo Małe
 EK.4330.54.2015  nie dotyczy
12.

Placówka Kształcenia

Al. Wolności 34
72-315 Resko

Usługi BHP i PPOŻ Katarzyna Jaworska
ul. Aleja Wolności 34
72-315 Resko

EK.4330.55.2016 nie dotyczy
13. Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

ul. Magazynowa 1
73-150 Łobez

Grzegorz Kotwicki
REGON 810819664
ul. Magazynowa 1
73-150 Łobez
WEK.4330.56.2018 nie dotyczy