Placówki opiekuńcze

Placówki opiekuńcze

  • Budynek Domu Dziecka

Dom Dziecka w Łobzie

ul. Konopnickiej 42; 73-150 Łobez
tel./fax 91 39 78 393
e-mail: dd@powiatlobeski.pl

Dyrektor: Katarzyna Kuzon


 

  • Budynek Domu Pomocy Społecznej w Resku

Dom Pomocy Społecznej w Resku

ul. Wojska Polskiego 40; 72-315 Resko
tel. 91 39 51 830
fax 91 39 51 337
e-mail: dps@powiatlobeski.pl
www.resko.naszdps.pl

Dyrektor: Renata Breyer