Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Jak w naszym powiecie wygląda sprawa Nieodpłatnej Pomocy Prawnej?

Nastąpiła zmiana lokalizacjia punktu przyjęć w Łobzie.

Od stycznia 2020 r. zapraszamy Państwa do budynku WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII oraz OCHRONY ŚRODOWISKA przy ulicy Głowackiego 4!

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu:

Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Łobeskiego
Joanna Śliwa

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 515 360 943
e-mail: jsliwa@powiatlobeski.pl

UWAGA - NOWY WZÓR OŚWIADCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

Chcesz skorzystać z pomocy prawnej? Zapisy online

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

są świadczone w ponad 1500 punktach w Polsce – również w Powiecie Łobeskim!

Chcesz skorzystać nieodpłatnej porady w punkcie w Łobzie lub Resku?

Możesz skorzystać z tradycyjnej metody telefoniczej tel. 500 001 822

lub wypełnij formularz on-line! Wejdź w link TWOJE ZGŁOSZENIE PORADY (kliknij w nazwę)

Ogłoszenia o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej

Ogłoszenia o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łobeskiego w roku 2024 z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W załączniku Uchwała i Formularz.

 

"Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łobeskiego w 2024 roku"

Uchwała Zarządu Powiatu w Łobzie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. "Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łobeskiego w 2024roku"

 

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łobeskiego w 2024r