Powiat Dzierżoniowski

Powiat Dzierżoniowski

W dniu 14 października 2015 r. w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie w powiecie dzierżoniowskim podpisano list intencyjny dotyczący współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Łobeskim a Powiatem Dzierżoniowskim.