Aktualności

Życzenia z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego

  • plakat- życzenia z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego

Drodzy Rodzice Zastępczy!

W Dniu Rodzicielstwa Zastępczego składamy Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego święta

Wyrażamy podziw dla Państwa ofiarności i troski, by zapewnić dzieciom szczęśliwe dzieciństwo,

jak najlepszy rozwój, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Dziękujemy przede wszystkim za miłość, która jest najpiękniejszym darem dla drugiego człowieka.

Życzymy Wam dużo sił, wiary i nadziei w przezwyciężaniu trudności,

ale także satysfakcji i radości w codziennej opiece nad dziećmi,

a Waszym podopiecznym samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.

Dyrektor oraz pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Łobez, dn. 30.05.2022r.

I my wspieramy Ukrainę!

I my wspieramy Ukrainę !

W dniu 21 czerwca 2022 r. w Operze na Zamku w Szczecinie zostały podisane umowy o dofinansowanie projektów skierowanych na kompleksową pomoc osobom, uciekającym po 24.02.2022 r. przed wojną w Ukrainie.

W obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzeja Przewody umowę z ramienia Powiatu Łobeskiego podpisała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie Katarzyna Błaszczyk.

To PCPR opracował program i  będzie ralizatorem działań kompleksowej pomocy osobom, które przybyły po 24 lutego 2022 r.  z Ukrainy na teren powiatu łobeskiego .

Całkowita wartość projektu (Powiat Łobeski): 463.750,00 zł

Projekt będzie relizowany do 31-10-2023 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

  • Plakat informacja o projekcie