Aktualności

I my wspieramy Ukrainę!

I my wspieramy Ukrainę !

W dniu 21 czerwca 2022 r. w Operze na Zamku w Szczecinie zostały podisane umowy o dofinansowanie projektów skierowanych na kompleksową pomoc osobom, uciekającym po 24.02.2022 r. przed wojną w Ukrainie.

W obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzeja Przewody umowę z ramienia Powiatu Łobeskiego podpisała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie Katarzyna Błaszczyk.

To PCPR opracował program i  będzie ralizatorem działań kompleksowej pomocy osobom, które przybyły po 24 lutego 2022 r.  z Ukrainy na teren powiatu łobeskiego .

Całkowita wartość projektu (Powiat Łobeski): 463.750,00 zł

Projekt będzie relizowany do 31-10-2023 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

  • Plakat informacja o projekcie

Wróć