Aktualności

Podpisanie umowy na Powiatowy Program Drogowy ZEBRA - Aktywizacja osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Łobeskiego w 2023 r."

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Łobzie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania publicznego pn. "Powiatowy Program Drogowy ZEBRA - Aktywizacja osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Łobeskiego w 2023 r."
 
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, spełniając wszystkie wymogi i kryteria została wybrana oferta Stowarzyszenia "Współistnienie" posiadające status Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Drawskiej 6 w Łobzie.
Wartość umowy wynosi 150 000  zł, a jej zapisy szczegółowo określają przedmiot realizowanych czynności i zadań cząstkowych. A co za tym idzie?
 
W ramach realizacji zadania publicznego zostanie wykonane: utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych, oczyszczanie poboczy, utrzymanie porządku i czystości chodników w Łobzie, a wszystko to z myślą o osobach bezrobotnych, aktywizacji tych środowisk oraz wspieranie rozwoju osobistego uczestników jak i prowadzenie działań szkoleniowych, prozatrudnieniowych.
 
Oficjalnego podpisania umowy dokonali Renata Kulik Starosta Łobeski, Krzysztof Gwóźdź Wicestarosta oraz Wiesław Lorent Dyrektor Centrum Integracji Społecznej "Od Nowa" w Łobzie.
 
A teraz pozostaje nam czekać na efekty realizacji zadania, które niewątpliwie wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców poprzez poprawienie widoczności otoczenia w trakcie poruszania się po naszych drogach i chodnikach.

Wróć