Aktualności

Dni Otwarte w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie

zaprasza osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w siedzibie Centrum w Łobzie, przy
ul. Bema 27, codziennie od 730 do 1530, a w ostatni PONIEDZIAŁEK każdego miesiąca w godzinach od 730 do 1800 w siedzibie PCPR w Łobzie.

Pracownicy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące rodzicielstwa zastępczego.

 Zainteresowani będą mogli się dowiedzieć m.in.:

- kto może zostać rodziną zastępczą
- jak wygląda procedura tworzenia rodziny zastępczej
- jakie są zadania rodziny zastępczej
- jakie wsparcie i świadczenia może otrzymać rodzina zastępcza
- jakie są obowiązujące przepisy prawne w zakresie rodzicielstwa zastępczego

Wróć