Zarząd Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

ul. Niepodległości 35
73 - 150 Łobez

tel./fax 91 397 40 66 lub 570 109 201

dyżurny kierujący akcją zimowego utrzymania dróg tel. 601 086 558

e-mail zdp@powiatlobeski.pl