Pińsk

Wizyta delegacji Powiatu Łobeskiego w Pińsku

W dniach: 6-8 września 2014 r. delegacja Powiatu Łobeskiego w składzie: Jan Zdanowicz Wicestarosta, Ryszard Sarna Radny Powiatu Łobeskiego, Teresa Łań Dyrektor Wydziału Oświaty i Promocji uczestniczyła w wojewódzkich obchodach "Święta Plonów" w Pińsku na Białorusi. Wizyta jest pokłosiem zawiązanego w 2012 r. porozumienia partnerskiego między Powiatem Łobeskim a Pińskiem na Białorusi.

Wróć