Powiat Dzierżoniowski

Powiat Dzierżoniowski

W dniu 14 października 2015 r. w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie w powiecie dzierżoniowskim odbyła się uroczystość otwarcia „Inkubatora technologicznej efektywności energetycznej w budownictwie” mieszczącego się przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, podczas której podpisano list intencyjny dotyczący współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Łobeskim reprezentowanym przez Pawła Marka Starostę Łobeskiego, Jarosława Żuka Członka Zarządu Powiatu Łobeskiego, a Powiatem Dzierżoniowskim reprezentowanym przez Janusza Guzdka Starostę Dzierżoniowskiego oraz Marka Pioruna Wicestarostę. Współpraca w głównej mierze dotyczyć ma wymiany doświadczeń w zakresie oświaty i edukacji, w tym kształcenia związanego z odnawialnymi źródłami energii między samorządami oraz szkołami ponadgimnazjalnymi, a także wymiany doświadczeń w sferze turystyki między samorządami oraz podmiotami branży turystycznej obu powiatów.

W rozmowie z Telewizją Sudecką Paweł Marek Starosta Łobeski powiedział, że jesteśmy na początku tworzenia kierunku, pierwszy nabór odbył się we wrześniu br. na kierunek technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, a tutaj w powiecie dzierżoniowskim ten kierunek jest już od wielu lat praktykowany i chcielibyśmy skorzystać z doświadczenia Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

W uroczystości udział wzięli Zbigniew Szymanek Wicedyrektor Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie oraz Dariusz Schmidt Koordynator ds. OZE.

Delegacja Powiatu Łobeskiego miała okazję nie tylko uczestniczyć w otwarciu, ale zobaczyć i zwiedzić „Inkubator technologicznej efektywności energetycznej w budownictwie”, który jako pierwszy obiekt w Polsce ma prawie zerowe zapotrzebowanie na energię, w którym znajdują się stanowiska do praktycznej nauki budownictwa niskoenergetycznego.

Serdecznie zachęcam do obejrzenia zdjęć z wizyty w Bielawie w powiecie dzierżoniowskim (w najbliższym czasie galeria zostanie wzbogacona zatem zachęcam do śledzenia aktualności) oraz do obejrzenia i wysłuchania materiału filmowego wykonanego przez Telewizję Sudecką oraz doba.pl.

Dodatkową informację dot. uroczystości można znaleźć na stronie www.pow.dzierzoniow.pl (kliknij)

Wróć