Gmina Węgorzyno

Gardno - uroczo na uboczu

Gardno leżące w gminie Węgorzyno jest jedną z najstarszych wsi z siedzibą szlachecką. Jej rodowód sięga czasów średniowieczna, a założona została przez ród Borków. Rozlokowana jest na krawędzi łagodnych wzniesień po stronie północnej i podmokłych łąk po stronie południowo-zachodniej.

Miejscowość założona została w formie ulicówki z fragmentami owalnicy tak charakterystycznej dla zabudowy słowiańskiej. W  północnej części, na niewielkim wzniesieniu niedaleko od brukowanej drogi znajduje się kościół filialny p.w. św. Mateusza Apostoła z XVIII w., otoczony niewielkim cmentarzem założonym w wieku XVI. Całość otacza mur kamienny. Na północ od kościoła usytuowany jest zespół pofolwarczny z dwoma budynkami gospodarczymi i parkiem z trzeciej ćwierci XIX w. Tu niegdyś stał dwór. Obiekt wraz z kilkoma innymi zabudowaniami gospodarczymi spłonął w 1945 roku, pozostałości zostały rozebrane. W zachodniej części wsi znajduje się cmentarz poewangelicki założony w XIX w.
Do dziś wieś w części zachowała układ wsi średniowiecznej.
W pobliżu Gardna znajduje się urocze jezioro o powierzchni około 8 ha.

mm

 

Wykorzystano:
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno


teskt z "tygodnika łobeskiego"

Wróć