Wędkarstwo

  • Linia brzegowa, jezioro, z lewej drzewa

Zasady wędkowania oraz koła wędkarskie w Powiecie Łobeskim.

Zasady wędkowania

Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ich wędką lub kuszą. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską" lub „kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach gospodarstwa uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione:

  • osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
  • cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie od rybackiego gospodarza wody, na połów ryb.
  • osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.

Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje właściwy na miejsce zameldowania starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb; z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.

Osoba, wobec której orzeczono cofnięcie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego, może przystąpić do powtórnego egzaminu.

Poniżej koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Powiecie Łobeskim uprawnione do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty wędkarskiej i wykupienia zezwolenia na amatorski połów ryb znajdujących się w wodach administrowanych przez Polski Związek Wędkarski.

Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Powiecie Łobeskim:

  • Koło „Pstrąg" nr 8 w Łobzie, ul. Bema 1, 73-150 Łobez; tel. 91 397 40 54, www.kolopstrag.za.pl
  • Koło „Karaś" nr 29 w Łobzie, ul. Rapackiego 23, 73-150 Łobez; tel. 513 127 116
  • Koło „Łosoś" nr 43 w Resku, ul. Dąbrowszczaków 11, 72-315 Resko; tel. 507 830 242
  • Koło „Węgorz" nr 15 w Węgorzynie, ul. Kościuszki 2, 73-155 Węgorzyno; tel. 697 045 838
  • Koło „Sumik" nr 44 w Radowie Małym "Dom Sportowca" , 72-314 Radowo Małe; tel. 667 283 508

Wróć