Wędkarstwo

Łowiectwo podwodne. Amatorski połów ryb kuszą.

Zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z Ustawy o rybactwie śródlądowym, osoba zainteresowana uprawianiem amatorskiego połów ryb kuszą powinna posiadać:

  1. kartę łowiectwa podwodnego,
  2. zezwolenie od właściciela lub dzierżawcy akwenu.

Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty: łowiectwa podwodnego - jest organizacja, która na terenie kraju w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków (m.in. PTTK, LOK) oraz której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej.

Amatorski połów ryb kuszą uprawia się:

  1. wyłącznie w porze dziennej, po upływie godziny od wschodu słońca, nie później jednak niż na godzinę przed zachodem słońca;
  2. kuszą napinaną siłą mięśni, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielanie ostrza od jego trzonu;
  3. w promieniu nie większym niż 50 m od ustawionego na powierzchni wody pływaka koloru żółtego o wyporności co najmniej 5 litrów; pływak ustawiany jest na czas połowu przez osobę dokonującą połowu ryb kuszą;
  4. w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania w całości była zanurzona w wodzie;
  5. poza wyznaczonymi kąpieliskami.

W powiecie łobeskim obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z napędem spalinowym na następujących jeziorach: Woświn, Węgorzyno, Przytoń, Zajezierze, Karwowo, Jurkowo, Biały Zdrój, Miejskie, Moszczenica, Głębokie, Karnickie, Dobrzyca, Łabuń, Klępnicko.

Okręg PZW w Szczecinie
ul. Mickiewicza 3, 70-383 Sczecin

tel. 91 434 76 25
tel./fax 91 434 49 63

e-mail: biuro@pzwszczecin.com
www.pzwszczecin.com

Gospodarstwo Rybackie Michała Czerepaniaka

ul. Przybrzeżna 8, 73-140 Ińsko
tel. 91 562 30 10, fax 91 579 21 27

Wróć