Aktualności

Życzenia z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego

  • plakat- życzenia z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego

Drodzy Rodzice Zastępczy!

W Dniu Rodzicielstwa Zastępczego składamy Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego święta

Wyrażamy podziw dla Państwa ofiarności i troski, by zapewnić dzieciom szczęśliwe dzieciństwo,

jak najlepszy rozwój, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Dziękujemy przede wszystkim za miłość, która jest najpiękniejszym darem dla drugiego człowieka.

Życzymy Wam dużo sił, wiary i nadziei w przezwyciężaniu trudności,

ale także satysfakcji i radości w codziennej opiece nad dziećmi,

a Waszym podopiecznym samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.

Dyrektor oraz pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Łobez, dn. 30.05.2022r.

I my wspieramy Ukrainę!

I my wspieramy Ukrainę !

W dniu 21 czerwca 2022 r. w Operze na Zamku w Szczecinie zostały podisane umowy o dofinansowanie projektów skierowanych na kompleksową pomoc osobom, uciekającym po 24.02.2022 r. przed wojną w Ukrainie.

W obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzeja Przewody umowę z ramienia Powiatu Łobeskiego podpisała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie Katarzyna Błaszczyk.

To PCPR opracował program i  będzie ralizatorem działań kompleksowej pomocy osobom, które przybyły po 24 lutego 2022 r.  z Ukrainy na teren powiatu łobeskiego .

Całkowita wartość projektu (Powiat Łobeski): 463.750,00 zł

Projekt będzie relizowany do 31-10-2023 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

  • Plakat informacja o projekcie

Samodzielność-Aktywność-Mobilność!

Powiat Łobeski/Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Łobzie informuje, iż  przystąpiło do Programu pn. „Samodzielność-Aktywność - Mobilność!” realizowanego przez PFRON.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Program realizowany jest na dwóch płaszczyznach „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”

Więcej informacji w linkach poniżej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), bez straty czasu Wnioskodawców, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier
link do SOW https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o kontakt pod adresem:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie

Bema 27

tel. 91 39 768 41 kom. 517 964 966

  • logo projektu